Project | Amsterdam 2

Dit is een ombouw, met de Franse lelie,  afwijkend van de standaard uitvoering op verzoek van de klant. De onder en bovensleuf zin verwijderd, de koppelnaad vervangen door een afdek strip. De warmte wordt afgevoerd door de lamellen in het bovenblad. Dit is niet de ideale manier om een radiator weg te werken daar deze constructie het warmte transport wel wat verstoord. Er is in deze situatie toch voor gekozen daar het hier een slaapkamer betreft waar nooit of nauwelijks gestookt wordt.